ταριχεύω

Μεταφράσεις

ταριχεύω

embalm, mummify

ταριχεύω

embaumer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close