τασάκι

Μεταφράσεις

τασάκι

ashtray (ta'saci)
ουσιαστικό ουδέτερο
το δοχείο για τη στάχτη των τσιγάρων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close