ταχυδρομική σφραγίδα

Μεταφράσεις

ταχυδρομική σφραγίδα

خَتْـمُ البَريد

ταχυδρομική σφραγίδα

poštovní razítko

ταχυδρομική σφραγίδα

poststempel

ταχυδρομική σφραγίδα

Poststempel

ταχυδρομική σφραγίδα

postmark

ταχυδρομική σφραγίδα

matasellos

ταχυδρομική σφραγίδα

postileima

ταχυδρομική σφραγίδα

cachet de la poste

ταχυδρομική σφραγίδα

poštanski žig

ταχυδρομική σφραγίδα

timbro postale

ταχυδρομική σφραγίδα

消印

ταχυδρομική σφραγίδα

소인

ταχυδρομική σφραγίδα

poststempel

ταχυδρομική σφραγίδα

poststempel

ταχυδρομική σφραγίδα

stempel pocztowy

ταχυδρομική σφραγίδα

carimbo postal

ταχυδρομική σφραγίδα

почтовый штемпель

ταχυδρομική σφραγίδα

poststämpel

ταχυδρομική σφραγίδα

ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์

ταχυδρομική σφραγίδα

posta damgası

ταχυδρομική σφραγίδα

dấu bưu điện

ταχυδρομική σφραγίδα

邮戳
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close