ταχυκαρδία

Μεταφράσεις

ταχυκαρδία

tachycardiatachycardie (taçikar'ðia)
ουσιαστικό θηλυκό
ταχυπαλμία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close