ταϊζω

Μεταφράσεις

ταϊζω

(ta'izo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω σε κπ να φάει ταΐζω ένα μωρό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close