τείχος

Μεταφράσεις

τείχος

wallmurparedeالجدارWandparedmuurผนังVægVägg ('tixos)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. ψηλό προστατευτικό κτίσμα το τείχος του Βερολίνου το Σινικό Τείχος
2. μεταφορικά που έχει τη μορφή τείχους ανθρώπινο τείχος
3. μεταφορικά εμπόδιο στην επικοινωνία ένα τείχος ανάμεσα σ' εμάς και τους άλλους τείχος σιωπής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close