τείχος προστασίας

Μεταφράσεις

τείχος προστασίας

جِدارٌ ناريّ

τείχος προστασίας

firewall

τείχος προστασίας

firewall

τείχος προστασίας

Brandmauer

τείχος προστασίας

firewall

τείχος προστασίας

cortafuegos

τείχος προστασίας

palomuuri

τείχος προστασίας

pare-feu

τείχος προστασίας

vatrozid

τείχος προστασίας

firewall

τείχος προστασίας

防火壁

τείχος προστασίας

방화벽

τείχος προστασίας

firewall

τείχος προστασίας

brannmur

τείχος προστασίας

bariera ochronna

τείχος προστασίας

firewall

τείχος προστασίας

брандмауэр

τείχος προστασίας

brandvägg

τείχος προστασίας

ระบบความปลอดภัยที่กันไม่ให้เข้าถึงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ต

τείχος προστασίας

güvenlik duvarı

τείχος προστασίας

tường lửa

τείχος προστασίας

防火墙
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close