τεθλασμένος

Μεταφράσεις

τεθλασμένος

broken
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close