τελάρο

Μεταφράσεις

τελάρο

crate, frame, milk cratecageot (te'laro)
ουσιαστικό ουδέτερο
πλαίσιο, συνήθως ξύλινο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close