τελεστής

Μεταφράσεις

τελεστής

operator

τελεστής

opérateur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close