τελετέξτ

Μεταφράσεις

τελετέξτ

teletext
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close