τελωνειακός υπάλληλος

Μεταφράσεις

τελωνειακός υπάλληλος

مَسْؤُول الـجُمْرُك

τελωνειακός υπάλληλος

celník

τελωνειακός υπάλληλος

toldfunktionær

τελωνειακός υπάλληλος

Zollbeamter

τελωνειακός υπάλληλος

customs officer

τελωνειακός υπάλληλος

aduanero

τελωνειακός υπάλληλος

tullivirkailija

τελωνειακός υπάλληλος

douanier

τελωνειακός υπάλληλος

carinik

τελωνειακός υπάλληλος

doganiere

τελωνειακός υπάλληλος

税関係官

τελωνειακός υπάλληλος

세관원

τελωνειακός υπάλληλος

douaneambtenaar

τελωνειακός υπάλληλος

tollbetjent

τελωνειακός υπάλληλος

celnik

τελωνειακός υπάλληλος

funcionário aduaneiro, inspetor da alfândega

τελωνειακός υπάλληλος

таможенный чиновник

τελωνειακός υπάλληλος

tulltjänsteman

τελωνειακός υπάλληλος

เจ้าหน้าที่ศุลกากร

τελωνειακός υπάλληλος

gümrük memuru

τελωνειακός υπάλληλος

cán bộ hải quan

τελωνειακός υπάλληλος

海关官员
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close