τερέβινθος

Μεταφράσεις

τερέβινθος

terebinth, turpentine

τερέβινθος

térébinthe
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close