τερματικό

Μεταφράσεις

τερματικό

konečná stanice

τερματικό

terminal

τερματικό

Terminal

τερματικό

terminal

τερματικό

terminal

τερματικό

terminaali

τερματικό

terminal

τερματικό

terminal

τερματικό

terminal

τερματικό

ターミナル

τερματικό

종점

τερματικό

terminal

τερματικό

avslutning

τερματικό

terminal

τερματικό

terminal

τερματικό

конечный пункт

τερματικό

terminal

τερματικό

สถานีปลายทาง

τερματικό

terminal

τερματικό

ga

τερματικό

终端
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close