τερματισμός

Μεταφράσεις

τερματισμός

termination, demise, finish
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close