τερπνός

Μεταφράσεις

τερπνός

agreeable, delightful
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close