τετμημένη

Μεταφράσεις

τετμημένη

abscissa
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close