τετράεδρικος

Μεταφράσεις

τετράεδρικος

tetrahedral
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close