τετράπλευρος

Μεταφράσεις

τετράπλευρος

(te'traplevros) αρσενικό

τετράπλευρη

(te'traplevri) θηλυκό

τετράπλευρο

quadrilateral (te'traplevro) ουδέτερο
επίθετο
που έχει τέσσερις πλευρές τετράπλευρο σχήμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close