τετράποδος

(προωθήθηκε από τετράποδη)
Μεταφράσεις

τετράποδος

(te'trapoðos) αρσενικό

τετράποδη

(te'trapoði) θηλυκό

τετράποδο

(te'trapoðo) ουδέτερο
επίθετο
που έχει τέσσερα πόδια τετράποδο ζώο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close