τετράποδο

Μεταφράσεις

τετράποδο

quadrúpede
ουσιαστικό ουδέτερο
ζώο με τέσσερα πόδια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close