τετράστιχο

Μεταφράσεις

τετράστιχο

четверостишие
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close