τετρακόσια

Μεταφράσεις

τετρακόσια

four hundredczterystaчетыреста
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αριθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close