τετραχλωράνθρακας

Μεταφράσεις

τετραχλωράνθρακας

carbon tetrachloride
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close