τετριμμέμνος

Μεταφράσεις

τετριμμέμνος

commonplace, trite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close