τεχνητά

Μεταφράσεις

τεχνητά

(texni'ta)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close