τεχνικά

Μεταφράσεις

τεχνικά

(texni'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close