τεχνολογία πληροφορικής

Μεταφράσεις

τεχνολογία πληροφορικής

تِكْنُولُوجْيَا الـمَعْلومَاتُ

τεχνολογία πληροφορικής

IT

τεχνολογία πληροφορικής

it

τεχνολογία πληροφορικής

Informationstechnik

τεχνολογία πληροφορικής

IT

τεχνολογία πληροφορικής

informática, TI

τεχνολογία πληροφορικής

tietotekniikka

τεχνολογία πληροφορικής

informatique

τεχνολογία πληροφορικής

IT

τεχνολογία πληροφορικής

informatica

τεχνολογία πληροφορικής

情報技術

τεχνολογία πληροφορικής

정보 기술

τεχνολογία πληροφορικής

IT

τεχνολογία πληροφορικής

IT

τεχνολογία πληροφορικής

technika informacyjna

τεχνολογία πληροφορικής

IT, TI

τεχνολογία πληροφορικής

ИТ

τεχνολογία πληροφορικής

IT

τεχνολογία πληροφορικής

ตัวย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศ

τεχνολογία πληροφορικής

Enformasyon Teknolojisi

τεχνολογία πληροφορικής

CNTT

τεχνολογία πληροφορικής

信息技术
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close