τεύχος

Μεταφράσεις

τεύχος

edition, issue ('tefxos)
ουσιαστικό ουδέτερο
μικρός τόμος τεύχος περιοδικού η έκδοση εγκυκλοπαίδειας σε τεύχη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close