τζάουλ

Μεταφράσεις

τζάουλ

joule

τζάουλ

joule
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close