τηγάνισμα

Μεταφράσεις

τηγάνισμα

fryingfriturefriggerestekningfreírfriturenالقليпърженеsmaženíBraten프라이팬טיגון (ti'ɣanizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να τηγανίζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close