τηλεγράφημα

Μεταφράσεις

τηλεγράφημα

télégrammetelegramتِلِغْرافtelegramtelegramTelegrammtelegramasähkebrzojavtelegramma電報전보telegramtelegramtelegramtelegramaтелеграммаtelegramโทรเลขtelgrafbức điện tín电报телеграмаמברק (tile'ɣrafima)
ουσιαστικό ουδέτερο
σύντομο κείμενο που στέλνεται γρήγορα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close