τηλεπάθεια

Μεταφράσεις

τηλεπάθεια

telepathyтелепатия (tile'paθia)
ουσιαστικό θηλυκό
πνευματική επικοινωνία μεταξύ ατόμων
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close