τηλεπικοινωνία

Μεταφράσεις

τηλεπικοινωνία

telecommunicationtélécommunicationTelekommunikationالاتصالات السلكية واللاسلكيةtelecomunicazionitelekomunikacjatelecomunicacionesTelekommunikationtelecommunicatieTelekommunikationtelecomunicaçõesโทรคมนาคม통신 (tilepicino'nia)
ουσιαστικό θηλυκό
ο τρόπος επικοινωνίας από απόσταση
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close