τηλεπικοινωνιακός

Μεταφράσεις

τηλεπικοινωνιακός

telecommunications
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close