τηλεφωνία

Μεταφράσεις

τηλεφωνία

téléphonie
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close