τηλεφωνιέμαι

Μεταφράσεις

τηλεφωνιέμαι

(tilefo'ɲeme)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close