τηλεφωνικός

(προωθήθηκε από τηλεφωνικό)
Μεταφράσεις

τηλεφωνικός

(tilefoni'kos) αρσενικό

τηλεφωνική

(tilefoni'ci) θηλυκό

τηλεφωνικό

téléphoniquetelefoonטלפון電話phoneالهاتفโทรศัพท์puhelinTelefonTelefonтелефон, телефонныйteléfonotelefonтелефон电话TelefontelefoneTelefon (tilefoni'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός ή που γίνεται με το τηλέφωνο τηλεφωνικός θάλαμος τηλεφωνική συνομιλία
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close