τηρούμαι

Μεταφράσεις

τηρούμαι

(ti'rume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
ακολουθούμαι Το έθιμο τηρείται μέχρι σήμερα.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close