της εργατικής τάξης

Μεταφράσεις

της εργατικής τάξης

طَبَقَةٌ عَامِلَة

της εργατικής τάξης

dělnická třída

της εργατικής τάξης

arbejderklasse-

της εργατικής τάξης

der Arbeiterklasse zugehörig

της εργατικής τάξης

working-class

της εργατικής τάξης

de clase obrera

της εργατικής τάξης

työväenluokan

της εργατικής τάξης

ouvrier

της εργατικής τάξης

radničke klase

της εργατικής τάξης

classe operaia

της εργατικής τάξης

労働者階級の

της εργατικής τάξης

노동자 계급의

της εργατικής τάξης

van arbeidersklasse

της εργατικής τάξης

arbeiderklasse-

της εργατικής τάξης

klasa robotnicza

της εργατικής τάξης

classe operária

της εργατικής τάξης

arbetarklass-

της εργατικής τάξης

ชนชั้นผู้รับจ้าง

της εργατικής τάξης

işçi sınıfı

της εργατικής τάξης

giai cấp công nhân

της εργατικής τάξης

工人阶级的
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close