τικ

Μεταφράσεις

τικ

tickteak柚木สักTeakteakخشب الساجтикTeakteck柚木tecateakטיק (tik)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ασυνείδητη σύσπαση κάποιου μέρους του σώματος
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close