τιμάριθμος

Μεταφράσεις

τιμάριθμος

indice (ti'mariθmos)
ουσιαστικό αρσενικό
το κόστος ζωής
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close