τιμάριο

Μεταφράσεις

τιμάριο

fee, feud, fief
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close