τιμώ

(προωθήθηκε από τιμάω)
Μεταφράσεις

τιμώ

(ti'mo)

τιμάω

ehren, verehrenhonour, veneratehonorereren, huldigenhomenagear, honrar (ti'mao)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. σέβομαι τιμώ τους γονείς μου
2. δίνω αξία Η παρουσία σου με τιμά.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close