τιμή

Μεταφράσεις

τιμή

price, value, rate, honor, honourprezohonneur, prixprezzo, onorepreço, honraسِعْر, شَرَفcena, čestære, prisEhre, Preishonor, preciohinta, kunniačast, cijena価格, 道義心가격, 명예eer, prijsære, priscena, honorцена, честьära, prisเกียรติยศ, ราคาfiyat, onurdanh dự, giá价格, 荣誉 (ti'mi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η χρηματική αξία η τιμή αγοράς λιανική τιμή
2. η υπόληψη η τιμή της οικογένειας
έκφραση όρκου
3. ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης κάνω την τιμή σε κπ προς τιμήν κάποιου
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close