τιμαλφής

Μεταφράσεις

τιμαλφής

precious, valuable
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close