τιμητικά

Μεταφράσεις

τιμητικά

(timiti'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close