τιμιότητα

Μεταφράσεις

τιμιότητα

honnêtetéeerlijkheid (timi'otita)
ουσιαστικό θηλυκό
η ειλικρίνια, η εντιμότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close