τιμωρητικός

Μεταφράσεις

τιμωρητικός

punitive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close