τιμωρούμαι

Μεταφράσεις

τιμωρούμαι

(timo'rume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close